Industrieel ethernet; kabel testers

Wanneer u nieuwe kabel installeert, kabel vervangt, of bezig bent met het oplossen van kabelproblemen zijn kabeltesters belangrijk. Kabels zijn onder andere te testen op kabellengte, juiste aansluiting van de aderparen, demping, NEXT en return loss, maar welke test is voor u zinvol?

Door de ontwikkelingen in de netwerktechnologie zijn er verschillende soorten bekabeling ontstaan; of het nu gaat om 10BASE-T, 100BASE-TX of 1000BASE-T, iedere technologie heeft specifieke eigenschappen en eisen waaraan de kabel moet voldoen.
Door het meten van de kabel heeft u zekerheid dat de kabel geschikt is voor de technologie die u wilt gaan gebruiken.

Type Kabel testers
Op de markt zijn vele verschillende soorten testers beschikbaar, ieder met zijn eigen toepassingsgebied. Afhankelijk van het type test dat u uit wilt voeren, valt er grofweg een onderverdeling te maken in 3 soorten testers; Certificatie testers, Kwalificatie testers en Verificatie testers. Elk soort testers heeft zijn eigen doel, en hoewel er enigszins overlap zit in de groepen, biedt iedere groep een verschillend niveau van operationele zekerheid van de kabel.

Certificatie testers – Garandeert bekabeling volgens de standaarden

Certificatie testers zijn het enige type tester dat een keurmerk (“goed” of “fout”) uitgeeft voor bekabeling. De kabel wordt gecontroleerd op de eisen die vastgelegd zijn in de normen van de “Telecommunications Industry Assocation” (TIA) of de “International Organization for Standards” (ISO/IEC). Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van de kabelstandaarden.

De testers stellen vast of de kabel voldoet aan de standaard, bijvoorbeeld categorie 5. De standaarden zijn onafhankelijk van verschillende netwerktechnologieën, hierdoor kan er bij het veranderen van de netwerktechnologie nog gebruik gemaakt worden van de “bestaande” bekabeling.
Certficering is vaak de laatste stap voor fabrikanten om garantie af te kunnen geven voor de bekabeling van de installaties.

Bekijk de Cable Certifier – LanTEK III-500 for TIA/EIA category 6A / ISO class EA

Data communicatie testers – Controle of een kabel bepaalde netwerk snelheden en technieken ondersteund

Kwalificatie testers worden gebruikt om te controleren of een kabel aan de eisen voldoet voor bijvoorbeeld 100BASE-TX, VoIP, of Gigabit ethernet. Hierdoor zijn de testers ook uitermate geschikt tijdens het troubleshooten van bekabeling. Verder kan er met dit type testers snel gecontroleerd worden of er problemen zijn op het netwerk protocol. Kwalificatie testers voeren niet alle testen uit die de certificeer tester uitvoeren, maar geven een beeld over het functioneren van de kabel.

Bekijk de SignalTEK CT, Data Cable Transmission Tester

Verificatie testers – Controle over de aansluiting van de kabel

Verificatie testers geven zekerheid over het juist aansluiten van de aders en de kabellengte van de kabel. Ook zijn deze testers eenvoudig te gebruiken bij het opzoeken van kabelproblemen. Zo kunnen ze de afstand tot een kabelbreuk of kortsluiting weergeven, of aangeven waarop de kabel aangesloten. Binnen de industrie is het belangrijk dat een verificatie tester ook de aarde doormeet, en controleert of deze goed is aangesloten.

Bekijk de Cable tester – VDV II PRO