Disclaimer

Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Systeme Helmholz Benelux B.V. Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief transport en onder voorbehoud.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door Systeme Helmholz Benelux B.V. met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Systeme Helmholz Benelux B.V. kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

Systeme Helmholz Benelux B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan Systeme Helmholz Benelux B.V. niet gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Persoonlijke gegevens

Systeme Helmholz Benelux B.V. zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Systeme Helmholz Benelux B.V. houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.