LLDP en PROFINET

Alle PROFINET-devices ondersteunen het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ofwel “buurmanherkenning”. Maar waarvoor wordt dit protocol gebruikt?

Er zijn meerdere redenen voor LLDP-ondersteuning in PROFINET-devices:

  • De mogelijkheid om de topologie van het netwerk op te vragen en te controleren op wijzigingen.
  • Het vereenvoudigen van de inbedrijfstelling van PROFINET deelnemers, zowel bij inbedrijfstelling als bij vervanging van deelnemers.

Hoe werkt LLDP?

Een apparaat dat LLDP ondersteunt, stuurt om de paar seconden een bericht naar de naburige stations op elke switchpoort, om zichzelf kenbaar te maken en netwerk-gerelateerde informatie te geven. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in de Discovery Management Information Base (MIB). Dit is een tabel, die kan worden uitgelezen door middel van het Simple Network Management Protocol (SNMP) of via een PROFINET “read record request”.  De informatie die is opgeslagen omvat  de systeemnaam, beschrijving (type device) poortnaam, IP-adres en andere relevante netwerk informatie.  Door het uitlezen van de LLDP informatie kan eenvoudig het volledige PROFINET netwerk in kaart gebracht worden. LLDP

LLDP in PROFINET

De PROFINET topologie die kan worden uitgelezen, kan ook als baseline worden opgeslagen in de PLC. Als er op een later moment veranderingen in de topologie worden gedetecteerd, krijgt de controller een alarm van het betreffende station. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er poorten zijn omgewisseld, of als er een device is losgekoppeld (kabelbreuk). Door dit mechanisme in PROFINET te gebruiken, wordt direct het netwerk gemonitord.

Een ander voordeel is het vereenvoudigd inbedrijfstellen en vervangen van PROFINET deelnemers. Op basis van de bekende topologie kan de controller een deelnemer automatisch de device-naam laten toewijzen met behulp van een LLDP “alias” naam. Een deelnemer kan hierdoor ingesteld of vervangen zonder het gebruik van softwaretools.

Eenvoudig netwerkbeheer

Wilt u eenvoudig inbedrijfstellen en de best mogelijke diagnose voor uw PROFINET netwerk, dan maakt PROFINET met LLDP dit mogelijk.