PROFIsafe en PROFINET in meest veilige Arlberg-tunnel

Na omvangrijke renovatiewerkzaamheden is de Arlberg-snelwegtunnel weer “state of the art”!

Een belangrijk deelproject hierin was de nieuwe automatisering van de onderhoudslift naar de enkele honderden meters diepe ventilatieschachten. Een krachtig trio van radiomodules, Bluetooth-radiotechnologie en PROFINET zorgen hier nu voor de veiligheid.

De Arlberg snelwegtunnel werd in 1978 geopend en is met zijn 14 km lengte de langste autotunnel in Oostenrijk. Het is ook de enige “winterveilige” verbinding tussen Tirol en Vorarlberg.

In 2015 en 2017 is een renovatie uitgevoerd met als doel om de totale veiligheid van de tunnel te verbeteren. Zo kwamen er extra en verkorte vluchtroutes, nieuwe verlichting, thermische scanners t.b.v. vrachtwagens en een omvangrijke modernisering van de ventilatiesystemen.

De luchtverversing in de tunnel vindt plaats via twee ventilatiecentra bij de tunnelportalen en twee verticale ventilatieschachten. De “Maienwasen” schacht aan de Tiroolse kant heeft een diepte van 273m onder het aardoppervlak en de ventilatieschacht “Albona” aan de Vorarlberg zijde heeft een diepte van 736 m.

Beide schachten hebben een diameter van ongeveer 8 m. In de schachten zijn de ventilatoren opgesteld die nodig zijn voor de in- en uitlaat van de lucht. Ook bevinden zich in deze schachten een personenlift voor het onderhoudspersoneel.

WIJZIGING NAAR RADIOCONTROLE TECHNOLOGIE

Als een nieuwe besturing voor de besturing van deze personenliften is gebruik gemaakt van een S7 F-PLC en remote IO.  Alle componenten zijn in failsafe op basis van PROFIsafe uitgevoerd. En PROFINET wordt gebruikt als communicatietechnologie.

Voor communicatie tussen bedieningselementen en de liftkooi werd in het verleden gebruik gemaakt van kabels die op een grote ton op- en afgerold werden. Door de afstanden van honderden meters zorgden deze kabels voor hoge kosten en een uiterst intensief onderhoud.

Met een draadloze oplossing is tegenwoordig een krachtig alternatief beschikbaar. Ze biedt tegenover bedrade communicatie aanzienlijke voordelen. Uiteraard moet de oplossing robuust zijn en een hoge beschikbaarheid hebben. En het belangrijkste nog, het mag bij een eventuele onderbreking niet leiden tot een gevaarlijke situatie.

Er werd bij de keuze van de radiotechnologie vertrouwd op de Dataeagle van Schildknecht AG, die zich al in veel andere projecten bewezen heeft. In het huidige project zijn modules van het type DE 4712 gebruikt. Deze versie “begrijpt en spreekt” PROFIsafe via PROFINET en gebruikt Bluetooth als radiotechnologie. Het bereik is – afhankelijk van de omgevingskenmerken – vele honderden meters. Hiermee wordt in de huidige toepassing veilig een afstand van ruim 700 meter in de Albona-schacht overbrugd.

De gevoeligheid voor interferentie is over het algemeen erg laag dankzij de Bluetooth-functie van “frequency hopping”. Krachtige richtantennes zijn gebruikt in het basisstation en op de cabine.

Dat gebruik van radiotechnologie is een krachtige probleemoplosser. Het zorgt voor een optimale bedrijfszekerheid en lagere kosten in het onderhoud. Dit is bevestigd tijdens de modernisering van de Arlberg-tunnel.

De systemen zijn nu weer “state of the art” en garanderen de veiligheid van medewerkers. Het gebruik van radioverbindingen via PROFINET heeft nog een extra toegevoegde waarde voor toekomstige IIoT-toepassingen. Het biedt kansen voor het aansluiten van moeilijk bereikbare sensoren en zelfs het verbinden hiervan met de cloud is nu zondermeer mogelijk.