Zero-day vulnerability in kwetsbare Log4j applicaties

Afgelopen vrijdag is een zero-day kwetsbaarheid in de veelgebruikte Java logging library Log4j bekend geworden, de BSI heeft ons direct hierover geïnformeerd. Door deze lek lopen veel servers en apps gevaar (CVE-2021-44228).

Als onderdeel van onze beveiligingsverplichtingen hebben we dit onmiddellijk onderzocht voor al onze producten. Al onze producten en webservices zijn en worden niet getroffen door dit beveiligingslek!

U kunt het volledige persbericht van NCSC hier direct bekijken.

Meer informatie over en de te nemen stappen kunt u ook op de website van NCSC vinden: https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2021/december/12/kwetsbare-log4j-applicaties-en-te-nemen-stappen